تولید ست تنفسی تخصصی نوزاد برای اولین بار در ایران


ست تنفسی نوزاد برای اولین بار در ایران توسط شرکت سرآمد طب پارایه تولید گردید.

شرکت سرآمد طب پارایه، با اتکا بر دانش بومی و مهندسین خود موفق به پاسخگویی به یکی دیگر از نیازمندی های جامعه پزشکی کشور شده است.

در این دستاورد، مدار تنفسی تخصصی مورد استفاده برای نوزادان تولید گردیده است.

این مدار تنفسی مجهز به هیت وایر و چمبر همودیفایر (محفظه مرطوب کننده خودکار) می باشد.

قابل ذکر است،مدار تنفسی فوق تا به حال از خارج از کشور تهیه میشد که خوشبختانه زین پس به صورت تولید داخلی در دسترس خواهد بود.

 

 

Loading