شرکت دانش بنیان سرآمد طب پارایه

شرکت دانش بنیان سرآمد طب پارایه


شرکت دانش بنیان سرآمد طب پارایه

شرکت سرآمد طب پارایه،موفق به دریافت تاییدیه گواهی به عنوان شرکت دانش بنیان گردید.

محصولات این شرکت با دانش داخلی و تلاش شبانه روزی متخصصین و مهندسین شرکت، طراحی و تولید میگردند.

لذا به دست آمدن این مهم،تنها با تلاش و بومی سازی دانش تولیدی قابل دستیابی بوده است.

Loading